Trinity Medical Centre

1 Goldstone Villas, Hove, BN3 3AT

Current time is 07:52 - Sorry, we're closed

NHS

Telephone: 01273 736030

bhccg.thetrinitymedicalcentre@nhs.net

Missing or incorrect data on your COVID Vaccination Passport

Information about the COVID-19 Booster Vaccination

Please see the coloured tiles below for information on what we offer at the surgery and other guidance.

Philipino

I-update ang iyong rekord sa bakuna kung nabakunahan ka sa ibang bansa

 

Kung nakatanggap ka ng anumang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa labas ng England, hindi sila awtomatikong lalabas sa iyong mga medikal na rekord o sa NHS App.

 

Upang magpakita ng katibayan ng iyong mga pagbabakuna, kailangang i-update ng NHS ang iyong rekord sa pagbabakuna.

 

Upang gawin ito, kailangan mong mag-book ng appointment para magpakita ng katibayan sa mga pagbabakuna laban sa coronavirus na natanggap sa labas ng England. Maaaring tingnan ng team ng NHS ito at i-update ang iyong mga rekord pati ang pambansang system. Papahintulutan ka nito na i-download ang NHS Covid pass kapag kinakailangan.

 

Ang serbisyong ito ay available na para i-book sa Churchill Square sa Brighton & Hove at Northgate Square sa Chichester. Available rin ito sa iba pang mga lokasyon sa buong bansa. Hindi maaari ang walk-in.

 

Tumawag sa 119 para mag-book ng appointment. Libre ang mga tawag sa 119 mula sa mga cellphone at landline. Ang 119 ay nagbibigay ng suporta sa 200 wika.

 

Maaari mo ring malamin ang higit pa o i-book online ang iyong appointment sa pagsusuri ng pagbabakuna.

 

Kailangang alam mo ang iyong numero sa NHS at dalhin ang katibayan ng anumang pagbabakuna laban sa coronavirus (COVID-19) na natanggap mo sa labas ng England.

 

Sino ang maaaring makagamit ng serbisyong ito

 

Maaari mong gamitin ang serbisyong ito kung ikaw o ang iyong anak ay limang taong gulang pataas at may numero ng NHS at nakatanggap ng isa sa mga bakunang ito sa labas ng England:

  • Oxford/AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  • Johnson & Johnson (Janssen)
  • Moderna (Spikevax)
  • Institute of India (Covishield)
  • Bharat Biotech (Covaxin)
  • SinoVac (CoronaVac)
  • Beijing Institute of Biological Products (Sinopharm BIBP)

 

Kakailanganin mong dalhin ang iyong pasaporte bilang ID mo na may litrato, kasama ang katibayan ng pagbabakuna na nais mong maitala, tulad ng card ng pagbabakuna, sertipiko o kumpirmasyon sa email. Kung hindi makumpirma ng mga kawani ang iyong pagkakakilanlan o ang dokumentasyon ng iyong pagbabakuna, hindi nila maa-update ang iyong rekord.

 

Pakitandaan, maaaring abutin nang hanggang 10 araw ng pagtatrabaho bago ma-update ang iyong mga rekord.

 

Basahin ang higit pa tungkol sa serbisyo: Sabihin sa NHS ang tungkol sa mga pagbabakuna laban sa coronavirus (COVID-19) na natanggap mo sa labas ng bansa – NHS (www.nhs.uk)